پاسخ دوباره فرزاد حسنی؛ باید جوابگو باشم!

1400-01-19
دیروز و پس از انتشار توضیح کوتاه فرزاد حسنی در باره شایعه مهاجرت و پیوستن‌اش به شبکه ایران اینترنشنال که در بانی‌فیلم منتشر شد، برخی از سایت‌ها و صفحات مجازی، به عمد یا از سر سهو، این توضیح را نادیده گرفته و باز، شایعه مهاجرت این مجری ...