رادیوی ۸۲ساله؛ از معمای پلیسی جانی دالر تا ارکستر گل‌های داوود پیرنیا

1401-02-04
رادیو امروز در ایران ۸۲ ساله می‌شود و در این مسیر به گفته‌ی مدیرانش نیازمند همراهی مردمی است که مخاطب هوشمند و اهل خرد هستند. رادیو، محملی برای گفتمانی مردمی است و به مدد تنوع مخاطب می‌تواند عرصه‌ای برای شنیدن و شنیده شدن همه‌ی صداها ...