اجرای ارکستر بنیاد رودکی در سالن یونسکو بیروت

1400-12-12
ارکستر بنیاد رودکی در قالب رویداد هفته فرهنگی ایران در بیروت روی صحنه رفت. به گزارش روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر بنیاد رودکی به رهبری «بردیا کیارس» با حضور نوازندگانی از لبنان و با آواز اشکان کمانگری در سالن یونسکو بیروت اجرا کرد. در بخش نخست این اجرا، ارکستر بنیاد ...