مشکل حل شد؛ اکران فیلم جدید دنیل کریگ از سپتامبر!

تیر 12, 1401,
بانی‌فیلم: در کنار مشکلات مربوط به دوران کرونا و پاندمی این ویروس در کشورها، تعویق افتادن اکران فیلم‌ها هم گریبانگیر سازندگان فیلم‌ها شده بود، موردی که با فروکش کردن نسبی این ویروس، روی پرده رفتن فیلم‌های سینمایی هم به روال معمول خود بازگشت. یکی از این فیلم‌ها که نتوانسته بود پس از آماده شدن به ...