احمدرضا دانش مدیر مجتمع سینمایی فرهنگ تهران شد

آذر 11, 1400
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در حکمی «احمدرضا دانش» را به عنوان مدیر مجتمع سینمایی فرهنگ تهران منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در حکم سید مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی خطاب به احمدرضا دانش آمده است: نظر به سوابق و تجربیات ارزندهٔ جناب عالی در عرصه فرهنگ، رسانه و سینما به موجب این حکم به عنوان ...