احتمال افزایش تعداد قسمت‌های «سلمان فارسی»؛ نظر، نظر کارگردان است!

1401-07-24
بانی‌فیلم: صداوسیما عنوان «فاخر» را به سریال‌هایی اطلاق می‌کند که سرمایه تولید یا همان بودجه‌شان، بسیار فراتر و دست‌ودل‌بازتر از تعریف‌های معمول ساخت سریال در صداوسیماست. تاکنون از سوی مدیران صداوسیما و مسئولان این پروژه پرهزیته، هیچ اشاره مستقیمی به میزان بودجه سریال ...