تدارک چاپ کتابی درباره داود رشیدی

1401-04-24
احترام برومند، همسر داود رشیدی همزمان با سالروز تولد این هنرمند خبر می دهد که کتابی درباره داود رشیدی نوشته شده و به چاپ خواهد رسید. این هنرمند پیشکسوت به ایسنا می گوید: خوشبختانه سال گذشته توانستیم به همت آقای منصور خلج که درباره دیگر هنرمندان هم آثاری را منتشر ...