اتحادیه تولیدکنندگان فیلم و برنامه‌های تصویری

معرفی اعضای هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فیلم و برنامه‌های تصویری

1400-04-26
اعضای هبات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فیلم و برنامه‌های تصویری انتخاب شدند. به گزارش رسیده، محمد‌رضا تخت‌کشیان به نمایندگی از موسسه آفتاب‌نگاران رییس هیات مدیره، بهروز مفید به نمایندگی از موسسه آوا نمای شرق نایب رییس هیات مدیره، سیدامیر پروین‌حسینی به نمایندگی از موسسه مارلیک تصویر ...