تعیین قیمت فروش فیلم‌ها به تلویزیون و پلتفرم‌ها

آذر 7, 1400
اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران پس از سه سال وقفه، حداقل قیمت فیلم‌های سینمایی ایرانی را برای فروش به تلویزیون و سامانه‌های نمایش آنلاین، تعیین کرد. به گزارش رسیده، بر اساس مصوبه‌ی هیات مدیره‌ی این اتحادیه، و با توجه به تورم سال‌های 1398،1399 و ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات