تحریم سریال‌های انگلیسس توسط اتحادیه اروپا

تیر 7, 1400
اتحادیه اروپا قصد دارد تا نمایش فیلم و سریال‌های انگلیسی را در کشورهای این اتحادیه محدود کند. به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، کمیسیون اروپا تصمیم گرفته است تا نمایش فیلم و سریال‌های بریتانیا را با این توجیه که تهدیدی برای تنوع فرهنگی در اروپا محسوب می ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات