بازیابی نسخه اصلی فیلم صامت «ناپلئون» در ۱۲ سال

1400-02-28
یک گروه فرانسوی پس از ۱۲ سال تلاش بی‌وقفه موفق شد نسخه اصلی فیلم صامت «ناپلئون» (Napoléon) ساخته «ابل گانس» را ترمیم و بازیابی کند. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروهی از کارشناسان مرمت فیلم در پروژه‌ای جاه‌طلبانه برای احیای یکی از تکه‌پاره ...