بازیابی نسخه اصلی فیلم صامت «ناپلئون» در ۱۲ سال

اردیبهشت 28, 1400
یک گروه فرانسوی پس از ۱۲ سال تلاش بی‌وقفه موفق شد نسخه اصلی فیلم صامت «ناپلئون» (Napoléon) ساخته «ابل گانس» را ترمیم و بازیابی کند. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروهی از کارشناسان مرمت فیلم در پروژه‌ای جاه‌طلبانه برای احیای یکی از تکه‌پاره ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات