ابتلای ایران درودی به کرونا

شهریور 13, 1400
ایران درودی، هنرمند پیشکسوت کشورمان که به رغم داشتن علائم بیماری، نتیجه تست او منفی شده بود، به کرونا مبتلا شده است. این هنرمند که در حال حاضر در خانه تحت مراقبت پرستاران بیمارستان است، تاحدی از نظر ریوی تحت تأثیر این ویروس قرار گرفته است. این هنرمند نقاش دو ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات