آیریس کنوبلوخ رییس جشنواره فیلم کن شد

فروردین 4, 1401
پس از چند ساعت بحث داغ سرانجام جشنواره فیلم کن آیریس کنوبلوخ را به عنوان رییس خود برگزید. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم کن آیریس کنوبلوخ را به عنوان رییس بعدی خود معرفی کرد تا برای نخستین بار یک زن بر کرسی ریاست این جشنواره معتبر سینمایی تکیه بزند. وی تابستان امسال و از اول جولای ...