دبیرکل بخش هفته منتقدین جشنواره کن عوض شد!

1400-03-25
شارل تسون، مدیر فعلی هفته بین‌المللی جشنواره کن، جای خود را به آوا کاهن خواهد داد. به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم از فرانسه، آوا کاهن در سال ۲۰۱۴ مجله سینمایی کلاب را راه‌اندازی کرده بود. او همچنین در سال ۲۰۱۶ کلوب سینمایی «وو دی» را ایجاد کرد. کاهن ...