چوب سازمان سینمایی بلند شد؛ برخورد جدی با آموزشگاه‌های سینمایی فاقد مجوز

تیر 20, 1401
برخورد با آموزشگاه ‌های آزاد سینمایی فاقد مجوز در دستور کار اداره مطالعات و دانش سینمایی، سازمان سینمایی کشور قرار گرفته و طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی ،جعفر انصاری‌فر، مدیر کل مطالعات و دانش سینمایی، سازمان سینمایی کشور در خصوص سیاست‌ها و خط مشی‌های جدید سازمان در آموزشگاه‌های ...