حراج داروندار آل‌کاپون گنگستر معروف!

1400-07-22
بانی‌فیلم: حراج کردن وسایل شخصی آدم‌های مشهور در همه کشورها مورد توجه علاقمندان قرار دارد. دارایی شخصی نویسندگان، هنرمندان، سیاستمداران و حتی جنایتکاران هم در فهرست حراج توسط موسسات برگزاری حراج قرار دارد. در جدیدترین مورد این دست از حراجی‌ها، فروش وسایل جنایتکار معروف آمریکایی آل‌کاپون ...