مجوز برای چهار هزار و ۵۰۰ تک آهنگ؛ ارشاد رکورد زده؟!

فروردین 28, 1400
بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تک آهنگ در سال گذشته از دفتر موسیقی مجوز انتشار گرفتند که بصورت میانگین می‌توان گفت هر روز ۱۲ تک آهنگ موفق به اخذ مجوز شده‌اند که حاکی از افزایش میزان صدور مجوزها به نسبت سال ۹۸ است. به گزارش ایرنا، با مرور مجوزهای صادر شده از سوی دفتر موسیقی در سال ...

۱۶۶ تک آهنگ و ۱۱ آلبوم موسیقی مجوز گرفتند

فروردین 14, 1400
در هفته آخر سال ۱۳۹۹ و هفته اول فروردین ماه سال ۱۴۰۰ دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت ارشاد مجوز ۱۶۶ تک آهنگ و ۱۱ آلبوم موسیقی را صادر کرد. به گزارش رسیده، دفتر موسیقی معاونت هنری در هفته چهارم اسفند سال گذشته و هفته نخست فروردین ۱۴۰۰ مجوز ۱۶۶ تک آهنگ و ۱۱ آلبوم را صادر کرده است. دو آلبوم ...