اعتراض انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران نسبت به آسیب «حوض روغن»

اسفند 22, 1400
انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، با انتشار بیانیه ای نسبت به تعرض و خدشه وارد کردن به حوض روغن اثر نوریکی هاراگوچی هنرمند ژاپنی اعتراض کرد و حفاظت از آثار که جز سرمایه های ملی به شمار می روند را کمترین کاری دانست که مدیران موزه ملزم به رعایت آن هستند. به گزارش روابط عمومی این انجمن، متن کمل این ...