پیگیری مشکلات رضا رویگری در کهریزک؛ وزیر دستور داد

1401-02-06
رئیس سازمان سینمایی، گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر را مامور کردند از نزدیک و حضوری در جریان روند نگه داری و درمان و شرایط آقای رویگری قرار گیرند. به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی، اظهار داشت: از روز گذشته که از مشکل آقای ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات