آزادی جعفر پناهی از زندان اوین

فوریه 3, 2023
جعفر پناهی کارگردان سینما از زندان آزاد شد. به گزارش روابط عمومی کانون کارگردانان، بعدازظهر ۱۴ بهمن ماه، در متنی این خبر را اعلام کرد و نوشت: جعفر پناهی پس از نزدیک به هفت ماه به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد. این روابط عمومی همچنین مدعی شد، ۱۰۶ ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات