کسی که نان ندارد، چگونه به هنر فکر کند؟!

1400-02-19
آریان رضایی، کارگردان تئاتر با تاکید بر اینکه این روزها بحث سلامت و اقتصاد برای مردم اولویت دارد، می‌گوید: کسی که نان شب ندارد، چگونه می‌تواند به تماشای تئاتر فکر کند؟! او در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه این روزها هم فعالان تئاتر و هم ...