12:52

کتاب مفاخر میراث‌فرهنگی ایران 6 رایت منصور، جشن‌نامه سید منصور سید سجادی به کوشش شاهین آریا‌منش توسط پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با همکاری گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن چاپ و منتشر شد.
به گزارش روابط‌ عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سید منصور سید سجادی با فعالیت‌های ایران‌شناسی پیوسته‌اش در ایران و جهان ایرانی همواره رایت ایران را بر افروخته است و یاد این بام لاجوردی تاریخ همواره جایگاهی بس ارزنده در آثار او داشته و دارد از همین رو این جشن‌نامه که دربردارنده مقالاتی به قلم اندیشمندان و پژوهشگران است با هدف ارج نهادن به مقام این باستان‌شناس شهیر که سالیانی چند برای ایران و باستان‌شناسی ایران به فعالیت پرداخته، منتشر شد.
آثار باستانی دروازه آسیا(علی هژبری)، نگرشی بر گذر استقرار عشایر کوچ‌نشین دشت سرگیچینه (مریم فتاحی‌پور و میثم گردی)، مروری کلی بر ظرف پیکرک‌های گاو شهر سوخته(سعید پارسائیان)، پژوهشی بر پیکره‌های کامل دوران آشورنو (ایرج رضایی)، جایگاه الهه‌های اورارتویی در فرهنگ اورارتوها (مریم دارا)، آتشکده ساسانی کلگه چرداول ایلام(علی نوراللهی)، واکاوی کتیبه نویافته مسجد کرمانی (فرامرز صابر مقدم) و… عناوین برخی از مقالات به چاپ رسیده در این کتاب است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.