9:33

«کارگاه سبک شناسی طراحی و نقاشی» ویژه گروه نوجوان چهارشنبه یکم تیر ماه 1401 ساعت 10:30در فرهنگسرای خانواده برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ‌سرای خانواده، کارگاه اختصاصی سبک شناسی نقاشی با تسهیل گری و آموزش «لیلا کعبی» برای دانش آموزان گروه نوجوان با شرایط دشوار خانه کودک شوش انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار می شود.
این کارگاه افزون بر شناسایی سبک های مختلف نقاشی به تلفیق نقاشی بر مبنای مفاهیم پیمان نامه حقوق کودک می پردازد.
لیلا کعبی پایه گذار آموزش نقاشی بر مبنای اصول و مفاهیم پیمان نامه حقوق کودک به عنوان مدرس دوره نقاشی کودک و نوجوان روزهای چهارشنبه میزبان علاقه‌مندان در فرهنگ‌سرای خانواده است.
توجه به نهاد خانواده در کنار حفظ بیشترین و بالاترین منافع عالیه کودکان، مشخصه‌ی دیگری است که در پیمان حقوق کودک بر آن تأکید شده است در واقع بدون توجه به مشکلات حقوق کودکان امکان پذیر نیست و این امر به علت نقشی است که خانواده به عنوان نخستین و مهم ترین نهاد و محیط رشد جهت پرورش کودکان در سال های نخست حساس کودکی و پس از آن بر عهده دارد.
پیمان نامه حقوق کودک شامل یک مقدمه و سه قسمت است. مقدمه موقعیت کلی پیمان را مشخص می کند. قسمت اول مواد ۱ تا ۴۱ را شامل می شود حقوق کودک را مشخص می کند. قسمت دوم شامل مواد ۴۲ تا ۴۵ است راه کارهای اجرایی و نظارت بر تحقق پیمان را معین می کند. قسمت سوم مواد ۴۶ تا ۵۴ را شامل می شود نحوه پذیرش ، تصویب و الحاق کشورها به پیمان را مشخص می سازد.
فرهنگسرای خانواده در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی(یوسف‌آباد)، خیابان بیست و یکم، بوستان شفق واقع است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.