14:37

هنرهای سنتی ایران، خود اقدامی پاسدارانه در راستای حفظ ارزش‌های اصیل و سنتی مردمان این کشور است و اقدامات پاسدارانۀ یونسکو و هنرهای سنتی ایران می‌توانند به مثابه دو روی یک سکه مکمل یکدیگر باشند.
به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سید عبدالمجید شریف‌زاده رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه که امروز 23 خرداد 1401، در نشست جایگاه هنرهای سنتی در جامعه و رویکردهای اجتماعی آن سخن می‌گفت، میراث‌فرهنگی را آثار باقیمانده از گذشتگان خواند که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط ‌حرکت فرهنگی او میسر می‌شود و از این طریق زمینه‌های عبرت برای انسان فراهم می‌آید.
او با بیان تعاریفی از هنرهای سنتی به ویژگی‌های آن‌ها پرداخت و گفت :هنرهای سنتی حامل اعتقاد، بینش و اندیشه‏ای هستند که به رشد و تعالی انسان کمک می‌کنند.
شریف‌زاده، هنرهای سنتی را دارای جنبه‏های هنری با ریشه‏های سنتی، فرهنگی و تاریخی دانست که در آنها سُنَن، فنون و روش‌های ویژۀ هنری و ابزار و مواد خاص با کیفیت مطلوب به کار می‏رود.
او با بیان اینکه هنرهای سنتی واجد اصول و قواعد عام هنرهای ایرانی ـ اسلامی با ویژگی هر منطقه و حامل پیام و محتوای ارزشمند هستند تصریح‌کرد: هنرهای سنتی ایران مجموعه‌ای از مبانی نظری و فنون عملی هستند که توسط مجموعه‌ای عظیم به عنوان مصادیق تاریخی خود، پشتیبانی می‌شوند و به تمامی معنا، نشان از حفظ و استمرار در عین بازاندیشی و ارتقاء دارند.
رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه در ادامه افزود: اقدامات پاسدارانۀ یونسکو می‌تواند یکی از بهترین نمونه‌های عملیاتی به منظور تحقق هدف هنرهای سنتی، یعنی حفظ و استمرار در عین بازاندیشی و ارتقاء باشد چرا که از طریق هدف‌گذاری صحیح، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مناسب تمامی موارد فوق را در هر موردی محقَّق می‌سازد.
شریف‌زاده گفت: اصولاً هنرهای سنتی ایران، خود اقدامی پاسدارانه در راستای حفظ ارزش‌های اصیل و سنتی مردمان این کشور است و از سه مسیر تبیین مبانی نظری، تدوین فنون عملی و تعیین مصادیق هنری این مهم را به انجام می‌رساند.
او اظهار کرد: دقیقاً اینجا نقطۀ اشتراکی است که هنرهای سنتی ایران و اقدامات پاسدارانۀ یونسکو را به هم می‌رساند که می‌توانند به مثابه دو روی یک سکه مکمل یکدیگر باشند .
رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه در ادامه نشست به معرفی آموزش‌های هنرهای سنتی و بیان ویژگی‌های شیوه استاد شاگردی پرداخت و برخی از خاندان هنری را که انتقال هنر در آن‌ها به صورت سینه به سینه صورت گرفته معرفی کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.