14:51

وکیل خانه سینما ؛ ادعاهای «تجاوز در سینما» صرفا مجازی است
هر دو طرف از طرح شکایت پرهیز می‌کنند

مشاور حقوقی «خانه سینما» در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده در زمینه تجاوز صورت گرفته از سوی سینماگران در فضای مجازی، پیگیری حقوقی را به طرح رسمی شکایت منوط دانست.
جمال خندان در گفت‌وگو با مهر در خصوص برخی ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی با هدف طرح اتهام تعرض به برخی از سینماگران و نقش «شورای صیانت خانه سینما» در این زمینه گفت: هر یک از سینماگران در این زمینه‌ها شکایتی دارند می‌توانند به مراجع صالح قضایی و یا شورای صیانت خانه سینما مراجعه و موضوع را به طور محرمانه پیگیری کنند اما در یکی دو سال گذشته که گاهی موج‌های اینچنینی در فضای مجازی راه افتاده است، هیچ شکایتی در این خصوص به شورای صیانت ارائه نشده است البته معمولاً این ادعاها صرفاً در فضای مجازی مطرح می‌شود و کسی نیز شکایت رسمی نمی‌کند و تا زمانی که شکایت رسمی صورت نگیرد، ورود به این مساله از نظر قانونی امکان پذیر نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این ادعاها تنها در فضای مجازی مطرح می‌شود و شکایت رسمی به مراجع قضایی یا شورای صیانت خانه سینما ارائه نمی‌شود، توضیح داد: صرف نظر از صحت و سقم این ادعاها، شاید چون مدعی‌ها می‌دانند معمولاً اثبات چنین اتهام‌هایی در مراجع رسمی سخت است، لذا هر هدفی هم که داشته باشند اعم از پیشگیری از حوادث ناگوار جنسی برای بانوان و یا حتی انتقام از شخص مورد نظر خود، صرفاً از طریق فضای مجازی اینگونه افکار عمومی را در سطح بسیار وسیعی تحت تاثیر قرار داده و اغلب با همین اقدام به هدف خود می‌رسند.

هر دو طرف از طرح شکایت پرهیز می‌کنند
عضو شورای صیانت «خانه سینما» بیان کرد: با توجه به پیچیدگی حقوقی و حساسیت‌های اجتماعی تعرض به بانوان در کشور ما، معمولاً هر ۲ طرف قضیه از طرح شکایت رسمی در این زمینه پرهیز می‌کنند البته تا امروز مدرک و یا سندی هم نسبت به این موارد به شورای صیانت ارائه نشده است، زمانی هست که یکی از طرفین به شورای صیانت خانه سینما شکایت می‌کند و این شورا موظف به رسیدگی به این شکایات است، اما زمانی هم هست که شکایتی صورت نمی‌گیرد، اما دلیل و مدرکی وجود دارد که از طرق مختلف به شورای صیانت واصل می‌شود که شورا به این مساله نیز رسیدگی می‌کند که البته تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده است.

با توجه به پیچیدگی حقوقی و حساسیت‌های اجتماعی تعرض به بانوان در کشور ما، معمولاً هر ۲ طرف قضیه از طرح شکایت رسمی در این زمینه پرهیز می‌کنند البته تا امروز مدرک و یا سندی هم نسبت به این موارد به شورای صیانت ارائه نشده استوی در جواب این سوال که شورای صیانت تا به امروز هیچ پرونده‌ای را در این زمینه نداشته است، گفت: یک بار مدت‌ها پیش شکایتی در این رابطه به این شورا ارائه شده بود که اقدامات لازم در خصوص آن صورت گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه گاهی در فضای مجازی ادعاهایی از این دست صورت می‌گیرد و اذهان عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، این در حالی است که سینما خود حواشی بسیاری دارد، شورای صیانت خانه سینما، مقرراتی را در این زمینه دارد که رسماً و بدون حضور شاکی خاص نسبت به این موارد ورود، پیدا کند، بیان کرد: البته چنین مقرراتی وجود دارد اما باید شواهدی در این زمینه وجود داشته باشد، به عنوان مثال ممکن است جشنی برگزار شود و هیچ شاکی خصوصی هم نداشته باشد، اما یک فیلمی از آن جشن منتشر می‌شود که حکایت از اعمال خلاف شأن سینما دارد و این فیلم افکار عمومی را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهد، در این هنگام با وجود چنین دلیلی شورا بدون شکایت شخصی به صورت علی الراس نیز ورود پیدا می‌کند، اما زمانی که طرح یک موضوع فقط در حد ادعا است و مدعی نیز مراجعه نکرده و طرف دیگر نیز به شورا شکایت نکرده و دلیلی نیز در این زمینه وجود ندارد، شورای صیانت نمی‌تواند در این زمینه ورود پیدا کند.
مشاور حقوقی «خانه سینما» ادامه داد: البته گاهی حساسیت‌های ویژه‌ای نسبت به برخی از ادعاها در فضای مجازی به وجود می‌آید که می‌تواند صرفاً تحت عنوان سیاه نمایی و یا بازی با حیثیت سینما و سینماگران تلقی شود که در این حالت نیز ممکن است شورا در این زمینه ورود پیدا کند لذا رسیدگی در این موارد، لزوماً با طرح شکایت نیست.

ورود «فتا» هم نیازمند وجود شاکی است

خندان در پاسخ به این پرسش که با توجه به گستردگی فعالیت «فتا» در فضای مجازی اگر این نهاد بخواهد در این زمینه ورود پیدا کند، خانه سینما چه واکنشی نشان می‌دهد، توضیح داد: مساله این است که اگر پلیس «فتا» هم بخواهد در این زمینه ورود پیدا کند، با توجه به قوانین آیین دادرسی کیفری نیاز به شکایت شاکی است و قاعدتاً بدون شکایت شاکی خصوصی، ورود به این قضیه امکان پذیر نیست، همچنین در رابطه به تشویش اذهان عمومی نیز باید بگویم که این مساله به تنهایی جرم نیست، بلکه انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جرم است، یعنی باید دروغی گفته شود که منجر به تشویش اذهان عمومی شود، به عبارت دیگر اول باید دروغ بودن ادعا ثابت شود، این اثبات نیز در صورت شکایت شاکی که به او نسبت دروغ داده شده، احراز می‌شود به همین دلیل نیز بدون شکایت شاکی خصوصی، دست مقامات مسئول در شروع رسیدگی به این موضوعات بسته است. در حال حاضر نشر اکاذیب و توهین صرفاً نسبت به مقامات عالی کشور بدون شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است.

عضو شورای صیانت خانه سینما در پایان تاکید کرد: چنان چه هر اتفاق ناگواری برای هر یک از سینماگران رخ دهد موضوع را به شورای صیانت خانه سینما منعکس کنند که در پرونده صنفی افراد ثبت و ضبط شود تا موید رفتار عمومی آن شخص باشد و یا اینکه در صورت احراز سوء تفاهم یا سیاه نمایی، حیثیت افراد اعاده شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *