12:56

سید محمد حسینی به سمت مدیر گروه فیلم و سریال بنیاد فرهنگی روایت فتح و مدیر انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، با حکم رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح سید محمد حسینی به سمت مدیر گروه فیلم و سریال بنیاد فرهنگی روایت فتح و مدیر انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس منصوب شد.
حسینی در پیامی از هنرمندانی که در دوران معاونت هنری‌اش در وزارت ارشاد با آنها همکار بود خداحافظی کرد
حسینی با هنرمندان خداحافظی کرد
سید مجتبی حسینی پس از حدود چهار سال حضور در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی از هنرمندان و همکاران این معاونت قدردانی و خداحافظی کرد.
سید مجتبی حسینی در این پیام نوشت:

«هوالبصیـر

ایمان دارم که حریم ِهنر، دور و نزدیک ندارد و هر که بر این خوان، نشسته وُ برخاسته باشد؛ چنان مرهون خواهد بود که به حق نمک، جزقوام وُ دوام وُ علاجِ آلام آرزویی نخواهد کرد؛ هم‌چنان که اکنون؛ من به شکرانه‌ی سعادتِ خدمت در خان‌ومان هنر؛ شکرگزار خداوند و خانواده‌ی هنر هستم. دشواروظیفه‌ای که اگر چه مقارن با مصائب طبیعت وُ شدائد شیوع بلا گردید اما به هم‌پایی و هم‌راهی هنرمندان وهمکاران، هیچ از بضاعت ممکن دریغ نشد و به آن چه که تکلیف و تعهد نام داشت؛ سر گذاشته شد. هر چند این کارنامه به کارزار بسیارمجموع می‌شود اما به‌حقیقت؛ مقارنت این دوران با سلسله‌ ادباری چون سیل، زلزله، کرونا از یک سو و از دیگر سو برزخ بودجه، برنامه‌ای که بر آن تدارک دیده شده بود را چنان که باید؛ بر پا نمی‌گذاشت و تلخ‌تر آن که به جبر دورباش‌ها و مراقبات بهداشتی و منع ناگزیر فعالیت‌های هنری برای پاسداری از سلامت؛ هم قامت اقتصاد هنر و معیشت هنرمندان خمیده‌تر گردید و هم فقدان گهرمردان و گهرزناندر این معرکه، خسارتی جبران‌ناپذیر پدید آورد. با باور به اینکه هنر ثروت و فرصتی مغتنم برای کشور است،کوشیده شد با بسیج توان وتوشه‌ی موجود و با ‌تدوین برنامه‌ای بر اساس منطق اضطرار، نظام توسعه‌ی تولید هنر و تربیت هنرمند تداوم پیدا کند و با تکیه بر رویکردخلاق هنر و توزیع حمایت‌های ممکن و انتظام‌بخشی به رویدادها و سامان دادن به ساختارها و سازمان‌های هنر، انفعال تحمیل‌شده را بهاتفاق و اتحاد نزدیک کرد که حکایت مذکور، قدم به قدم و به قلم صدق در دفاتر آمار و آثار ثبت و ضبط گردیده است و قطعا به دیده‌یاغماض؛ قابل احصاست. ظرفیت ارزشمندی که در گام دوم انقلاب شایسته است بیشتر و بهتر محل ملاحظه باشد. وقت مغتنمی‌ست کهاز پایمردی و هم‌نوردی جناب دکتر سیدعباس صالحی در مقام وزیری وزین که همه‌ امید بودند وُ همه خیرخواهی؛ قدرشناسی کنم و ازهمه‌ی همکارانم که مومنانه به هنر باور داشتند و هیچ فروگذار نبودند یاد کنم. و برای برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد مهدیاسماعیلی و همکاران منصوب آرزوی توفیق روز افزون نمایم. این راه دشوار جز به بردباری اصحاب کریم هنر که با جمیع جراحات، جز بهمقصد نیندیشیدند و اهالی شریف رسانه که آیینه‌وار هم‌دلی کردند به سر نمی‌شد که در این فرصت، فروتنانه، آرزومند سلامت وسعادت‌شان هستم و آخر آن که:

روان روشن سعدی که شمع مجلس توست
به هیچ کار نیاید گرش نسوزانی

گفتنی‌ست که امروز محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود شالویی را در حکمی به سمت سرپرست معاونت هنری منصوب کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.