صدور گواهینامه ثبت انجمن صنفی سراسری بازیگران تئاتر


13:55

انجمن صنفی سراسری بازیگران تئاتر که در ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۰ و پس از برپایی مجمع عمومی موسس و انتخاب هیات مدیره از سوی اعضای انجمن بازیگران خانه تئاتر حرکت صنفی خود را آغاز کرده، گواهینامه ثبت انجمن صنفی خود را دریافت کرد.
به گزارش ایرنا، ثبت انجمن در روزنامه رسمی کار و کارگر آگهی شده که طبق آن آمده است، بر اساس مدارک ارسالی تشکل مذبور در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ به شماره ۳۳۳۳۱۱۲ در اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ثبت شده و اسامی اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان به مدت دو سال به شرح زیر است.
اکبر ایرج حسنی راد رییس هیئت مدیره، علی اصغر همت نایب رییس و خزانه دار، نرجس(فرزانه) نشاط خواه تهرانی دبیر و عضو اصلی هیات مدیره، مریم کاظمی، هوشمند هنرکار، لطف‌الله(بهزاد) فراهانی و مریم رحیمی اعضا اصلی هیات مدیره، رویا بختیاری، شهره سلطانی و علی یعقوب‌زاده اعضای علی البدل هیات مدیره هستند.
مجید ستایش و حامدعلی آقایی بازرسان اصلی و فرهاد شریفی قلعه بازرس علی‌البدل هستند.
به استناد ماده ۲۲ اساسنامه و صورتجلسه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ هیات مدیره، کلیه اسناد اداری و اوراق عادی با امضا رییس هیات مدیره یا دبیر ممهور به مُهر تشکل و کلیه اسناد مالی، اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضا مشترک مسئول امور مالی(خزانه دار) یا رییس هیست مدیره به همراه دبیر و ممهور به مُهر تشکل معتبر خواهد بود.
هیات مدیره انجمن صنفی طی ۱۱ جلسه پی‌درپی خود سرفصل‌های تکمیل مدارک فعالیت شغلی اعضا، درخواست‌های جدید عضویت، چگونگی عضویت بازیگران سراسر کشور و بررسی آیین‌نامه‌های داخلی این تشکل صنفی را نیز در دستور کار داشته است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *