جبارآذین


سینماگران مستقل که حیات و قوام سینمای ملی ایران بر همت و حضور و آثار آنها استوار است، افزون بر ناعدالتی ها و حیف و میل‌های نامدیران سینما و راهزنان مافیا و جفاهای سیمافیلمی‌ها و زدوبندهای شبکه خانگی، با ایجاد مافیا و انحصار جماعتی سوداگر و وابسته بر حوزه پلتفرم، مورد هجمه و ظلم مضاعف قرارگرفته‌اند.
سردمداران کاسبکار برخی پلتفرم‌ها، برای قبضه بازار سینما وتلویزیون و تبلیغات، به تازگی با تشکیل یک باند مافیایی، جهت سلطه‌گری و انحصار خود بر عرصه پلتفرم و تخریب سینما و انزوای آثار و سینماگران مستقل، برنامه‌هایی نادرست، ناپسند، غیرحرفه‌ای و ضداخلاقی را تدوین کرده و درصدد اجرایی کردن آن هستند.
آنها اینگونه تصمیم گرفته‌اند:
یک:
هیچ پلتفرمی با کارگردان‌های حرفه‌ای و قدیمی کار نکند.
دو:
برای هیچ سریالی با کسی قرارداد بسته نشود. چرا که خود پلتفرم‌ها، باید تهیه‌کننده بوده و سرمایه و انتخاب تمام عوامل و بازیگران را در اختیار داشته باشند.
سه:
هیچ پلتفرمی، نباید سرمایه‌گذاری صد درصد کند. پبشنهاد دهنده یا کارگردان، موظف است، اسپانسر بیاورد یا در بیست درصد پروژه شریک شود. بدین شکل، کارها برای پلتفرم، مجانی تمام می‌شود!
چهار:
چنانچه تهیه‌کننده‌ای با سرمایه خود، سریال بسازد، درآمد تبلیغات از آن پلتفرم است.
همچنین ارجعیت تبلیغات با تولیدات پلتفرم و رفقای‌شان ست و باید مستقل‌ها، در فروش دچار لطمه شده و به مرور شیوه تولید آثار مستقل از گردونه خارج شود!

در قبال اقدام‌های سوداگرانه و انحصارگرایی و آلوده کردن فضای تولید و تبلیغ توسط مافیای پلتفرم و حفظ حیات سینمای مستقل و تداوم فعالیت‌های سینماگران مستقل و شکستن دیوار کاذب انحصار در پلتفرم، تشکیل یک گروه سلامت‌اندیش فرهنگی حافظ منافع و مقابله گربا انحصارطلبان از میان مستقل‌ها، ضرورت و فوریت تام دارد!

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *