پایگاه خبری بانی فیلم

دارای مجوز رسمی فعالیت از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد: شماره مجوز: ۸۷۹۱۹

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:

مسعود داودی
(زیر نظر شورای نویسندگان)
نشانی دفتر مرکزی:

خیابان فاطمی بعد از چهارراه کارگر شمالی نرسیده به خیابان سیندخت پلاک ۲۹۹ طبقه سوم
کد پستی: 141 185 3794

Banifilm News Agency

Officially licensed by Ministry of Culture and Islamic Guidance Deputy for Press and Information Affairs
Licence No. 87919

Publisher, CEO, and Chief Editor: Masoud Davoodi

Corporate Headquarters :
ATTN: Masoud Davoodi, CEO
299 Sindokht Street, N Kargar Intersection, Fatemi Street
Tehran
Iran

شماره‌‌های تلفن:
021 6657 3507
021 6657 3506
021 6656 5864
021 6656 3036
021 6656 2117

شماره فکس:
021 6643 6117

ایمیل: sardabir.banifilm@gmail.com

Telephone Numbers:
021 6657 3507
021 6657 3506
021 6656 5864
021 6656 3036
021 6656 2117

Fax Number:
021 6643 6117

E-mail:
sardabir.banifilm@gmail.com