10:35

مهلت ارسال چکیده مقاله به همایش «میراث باستان‌شناختی و بازخوانی هویت ملی ایرانی، از نگاه غربی، از نگاه ایرانی» که با هدف پرداختن به پیشینۀ شرق‌شناسی و آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران برگزار می‌شود، تا 5 شهریور 1401 تمدید شد.
به گزارش روابط‌ عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، این همایش با هدف پرداختن به پیشینۀ شرق‌شناسی و آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران و نیز پاسداری و فرهنگ‌سازی برای حفظ این میراث باستان‌شناختی و جلوگیری از رنگ‌باختن این گوهر درخشان توسط پژوهشکدۀ زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در ۱۵ و ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
آغاز مطالعات شرق‌شناسی؛ دورۀ آگاهی جدید غرب از شرق و منافع استعماری غرب در ایران، آگاهی تاریخی و آثار باستانی، مواجهۀ تمدنی شرق و غرب در دورۀ معاصر، غرب و کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران، مطالعات شرق‌شناسی و تأثیرآن بر پژوهش‌های علمی در ایران، شکل‌گیری موزه در ایران و قوانین حفاظت از میراث باستان‌شناسی، آثار ایرانی در موزه‌های جهان، سیر مطالعات زبان و کتیبه‌های ایرانی، حقوق بین‌الملل و میراث ملت‌ها و دیاسپوراهای ایرانی، محورهای اصلی این همایش را تشکیل می‌دهند.
همچنین از دیگر محورهای این همایش می‌توان به میراث‌ فرهنگی و تمدنی ایران در خلیج‌فارس، میراث‌فرهنگی و تمدنی ایران در کشورهای همجوار و فارسی‌مآب، ترویج میراث‌فرهنگی در سطح جامعه (عمومی‌سازی)، هم‌اندیشی در زمینۀ میراث‌فرهنگی و مسئولیت مدنی مردم، نقش نهادهای آموزشی و رسانه‌های جمعی در ایجاد نگرش تاریخی و هم‌اندیشی در زمینۀ پاسداری از میراث‌باستان‌شناسی در فقه شیعی و حقوق اشاره کرد.
آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله به این همایش از سوی پژوهشکدۀ زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی 5 شهریور ۱۴۰۱ و آخرین مهلت ارسال اصل مقاله ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ اعلام شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.