11:21

رئیس پژوهشکده ایرانشناسی گفت: در این که نوروز از چه زمانی شروع شده نمی‌توان تاریخ دقیقی را گفت، آنچه برای ما اهمیت دارد اشاراتی است که حکیم فردوسی در دوره پیشدادیان و چگونگی شکل‌گیری نوروز به آن دارد.
سید عبدالمجید شریف‌زاده در گفت وگو با ایرنا درباره پیشینه نوروز اظهار داشت: این نکته از زمانی که انسان از دوران غارنشینی و عشیره‌ای به دوران یکجانشینی و کشاورزی منتقل می‌شود آغاز می شود. این که انسان چگونه با طبیعت ارتباط برقرار می‌کند.
وی افزود: در فرهنگ تاریخی و پیشین از تاریخ ما، یکی از نکاتی که باید به آن اشاره کنیم ارتباط ما با طبیعت است. ما هیچ وقت بر طبیعت نبودیم که با طبیعت بودیم؛ آنچه که متاسفانه در فرهنگ مدرن اتفاق افتاده این است که انسان محور همه چیز قرار گرفته است.
شریف‌زاده گفت: در گذشته تاریخی ما، انسان هم جزئی از طبیعت بوده و این ویژگی که ارتباط انسان را با طبیعت تعریف می‌کند برای ما بسیار حائز اهمیت بوده است.
وقتی صحبت از نوروز می‌شود صحبت از آغاز مجدد و یک زندگی و فضای تازه است که ما را به تعالی برساند. این ویژگی و ارتباط ما با طبیعت و زندگی در طبیعت برای ما خیلی اهمیت داشته است
وی ادامه داد: تغییر فصل در طبیعت و شکفتن طبیعت بعد از یک زمستان سخت برای پیشینیان ما بسیار اهمیت داشته و زندگی آنها را دچار تغییر و تبدیل می‌کرده است که این تغییر علاوه بر طبیعت در انسان هم رخ می‌داد تا از این اتفاق طبیعی برای زندگی جاری و بهتر کردن و تعالی بخشیدن به آن بهره ببریم.
رئیس پژوهشکده ایرانشناسی گفت: وقتی صحبت از نوروز می‌شود صحبت از آغاز مجدد و یک زندگی و فضای تازه است که ما را به تعالی برساند. این ویژگی و ارتباط ما با طبیعت و زندگی در طبیعت برای ما خیلی اهمیت داشته است.
وی اظهار داشت: ما در دوره مدرن طبیعت را فدا کردیم و باعث از بین رفتن آن شدیم اما اگر به گذشته تاریخی خود برگردیم می‌بینیم که گذشتگان ما چگونه با طبیعت به سر می‌بردند و از آن الهام می‌گرفتند.
شریف‌زاده افزود: حتی بسیاری از هنرهای ما در ارتباط با طبیعت شکل گرفته است و هنرمندان، عرفا و شعرای ما از طبیعت الهام گرفته و مباحث معنوی، تفکری و اعتقادی خود را در آثارشان بیان می کنند.
وی گفت: این، بهانه‌ای برای توجه ما به طبیعت است. برای این که نو شده و گذشته خود را اصلاح و با فضا و امید تازه زندگی نوی را آغاز کنیم.
شریف‌زاده اظهار داشت: اهمیت نوروز آنقدری است که وقتی می خواهیم آن را ثبت جهانی کنیم بیش از ۲۰ کشور دنیا به ما می‌‎پیوندند و این تاثیر آنقدر گسترده است که کشورهایی که حتی بعضا با فرهنگ ایرانی کمتر ارتباط دارند نفوذ کرده و آن را مورد توجه قرار می دهند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *