10:45

بررسی باستان‌شناختی بخش مرکزی شهرستان بختگان، نخستین فصل از مطالعات مربوط به بررسی شناسایی این منطقه به منظور تکمیل اطلس باستان‌شناسی فارس با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است.
به گزارش روابط‌ عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری، محمد کیانی سرپرست هیئت باستان‌شناسی 22 مرداد 1401با اعلام این خبر گفت: شهرستان بختگان علیرغم قرار گرفتن در منطقه فارس و توجه خاص باستان‌شناسان به این ناحیه و نیز موقعیت مناسبی که براي وجود زیستگاه‌ها و استقرارهاي فرهنگی در آن مشاهده می‌شود تاکنون مورد توجه باستان‌شناسان قرار نگرفته و با وجود آثار مهم از دوره‌های مختلف سهم ناچیزی از تاریخچه پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران را به خود اختصاص داده و عمده مطالعات بعمل آمده در این منطقه بر روي آثار شاخص و صرفاً به منظور تهیه پرونده ثبتی به منظور ثبت در فهرست آثار ملی صورت گرفته است .
او افزود: در گذشته جغرافیدانان مسلمان در سفرنامه‌هاي خود توضیحاتی در مورد وضعیت تاریخی این شهرستان ارائه داده‌اند که عمدتا توصیف مناطق جغرافیایی یا شهرهاي اسلامی است که ازمیان آنها می‌توان از ابن بلخی، اصطخری، ابن خردادبه و فسایی نامبرد، همچنین در فارس‌نامه ناصري از مناطق مختلف این ناحیه توضیحاتی به عمل آمده است.
این باستان‌شناس تصریح‌کرد: بررسی باستان‌شناختی بخش مرکزی شهرستان بختگان نخستین فصل از مطالعات مربوط به بررسی شناسایی این منطقه به منظور تکمیل اطلس باستان‌شناسی فارس با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است و می‌تواند زمینه‌ساز آغاز پژوهش‌هاي روشمند باستان‌شناسی دراین منطقه براي درك اهمیت دوره‌هاي مختلف فرهنگی و بازسازي بخشی از تاریخ فرهنگی منطقه مورد پژوهش واقع شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.