16:30

نشست تخصصی به مناسبت روز بین‌المللی بناها و محوطه‌ها به همت پژوهشکده ابنیه و بافتهای تاریخی-فرهنگی با حضور متخصصان و اندیشمندان این حوزه برگزار و موضوعات؛ ایکوموس و چالش‌های پیش‌روی اهداف منشور ونیز، پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بالقوه تغییراقلیم و ابعاد مدیریت در تاب‌آوری یک اثر تاریخی(برج قابوس) مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، ناصر نوروززاده چگینی در این نشست با اشاره به فعالیت ادامه دار نهاد ایکوموس که با بودجه تأمین شده از سوی اعضاء آن اداره می‌شود، نامگذاری روز بناها و محوطه‌های تاریخی توسط ایکوموس و تأکید این نهاد بر فعالیت‌ها حول محور پیام هر سال، شعار امسال ایکوموس را بحران‌ها و منازعات از دریچه منشور ونیز خواند و با اشاره به اهمیت منشور ونیز موضوع «ایکوموس و چالش‌های پیش روی اهداف منشور ونیز» را به بحث نهاد.
او با اشاره به تصویب منشور مرمت (آتن) در سال 1931پس از جنگ جهانی اول و منشور ونیز در سال 1964 پس از جنگ جهانی دوم گفت: با وجود مترقی بودن منشور ونیز فعالیت‌های شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی نشان دهنده این است که قصد دارد در آینده نزدیک منشور دیگری را جایگزین منشور ونیز سازد.
نوروززاده چگینی در ادامه با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی، کمبود آب، خشکسالی، طوفان، زلزله و … که باعث ایجاد تنهش‌های عمومی در جوامع است افزود: این عوامل بصورت مستقیم و غیرمستقیم با جابجایی انسان‌ها و متروک شدن جوامع بر میراث ملموس و ناملموس ما تأثیر می‌گذارد.میراث‌فرهنگی در این صورت یتیم شده و حامی خود را که همانا انسان است از دست می‌دهد.
پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بالقوه تغییر اقلیم
بابک شیخ بیگلواسلام در ادامه این نشست موضوع سازگاری یا سقوط، پیامدهای بسته تغییر اقلیم را به بحث نهاد و افزایش رویدادهای آب و هوایی حدی، مهاجرت اجباری، افزایش درگیریهای داخلی و جنگ، گسترش بیماری‌ها و اپیدمی‌ها، افزایش و تشدید اختلالات روانی را از پیامدهای تغییر اقلیم خواند.
او در تشریح پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بالقوه تغییراقلیم، به تشریح تغییرالگوهای معیشتی که اغلب با دگرگونی نظام یکجانشینی-کشاورزی و تغییر سبک زندگی به کوچرو-گله داری و شکارگری مشخص می‌شود، انعطاف‌پذیری رژیم غذایی برای پاسخ به تغییرات محیطی و کاهش امکانات معیشتی،مهاجرت که معمولا بسوی منابع آب قابل اعتماد و پایدار یا مناطق ساحلی است و منجر به رها شدن سکونتگاه‌ها و کاهش یا تخلیه جمعیت منطقه‌ای می‌شود، تغییر الگوهای پراکنش سکونتگاه‌ها برای تسهیل دسترسی به منابع یا دور شدن جوامع از مناطق پرخطر، مانند مناطق مستعد سیل و انحطاط فرهنگی و فروپاشی اجتماعی پرداخت و به نمونه‌های تبعات تغییر اقلیم و برخی نمونه‌های سازگاری در طول تاریخ اشاره کرد.
مدیریت در تاب‌آوری یک اثر تاریخی(برج قابوس(
در ادامه این نشست محمد سالاری، حسن قادر و احسان ایروانی در قالب پنل ابعاد مدیریت در تاب‌آوری یک اثر تاریخی(برج قابوس) در سه مبحث به تشریح نظام فرهنگی اجتماعی اقتصادی، مدیریت دانش و نظام کالبدی پرداختند.
محمد سالاری در بیان تعاریف اجمالی(برنامه مدیریتی، سازمان انسانی، نظام‌ها) به بیان الگوی مدیریتی؛ تجربه تهیه طرح مدیریت میراث جهانی گنبد قابوس(ساختار و نظام کالبدی و شهری)،(نظام فرهنگی اجتماعی اقتصادی) و(نظام حقوقی و اجرایی) پرداخت.احسان ایروانی، تجربه مطالعات محیطی و کالبدی گنبد قابوس و طرح حفاظت اضطراری (نظام کالبدی) را به بحث نهاد و حسن قادر انباشت تجربه‌ها و نظام مدیریت دانش را تشریح کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *