11:12

غلامرضا امامی در پی ترور شینزو آبه، نوشت: گلوله و ترور راه حل نیست.
این نویسنده و مترجم ایرانی در پی ترور شینزو آبه در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشت: «گلوله‌ای که قلب این سیاستمدار صلح‌خواه پاکدست انسان دوست ژاپنی را هنگام سخنرانی شکافت بسیار دیده‌ها را گریان و بسیار دل‌ها را اندوهگین ساخت.

شگفتا، پدر بزرگ وی نیز به سال ۱۹۶۰ به هنگام سخنرانی ترور شد.

دراین سوگ بزرگ همدل و همراه با ملت فرزانه ژاپن با خود می‌خوانم:

به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟

دنیا مرد بزرگی را ازکف داد. مردی که صلح را برای همه می‌خواست.

من نمی‌دانم قاتل در این جنایت هولناک چه انگیزه‌ای داشته اما می‌دانم که: گلوله و ترور راه حل نیست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.