جلد هشتم مجموعه داستان‌های شاهنامه به بازار کتاب آمد

14:03

جلد هشتم مجموعه داستان‌های شاهنامه با نام «ایران بدون شاه» منتشر شد.
به گزارش بانی‌فیلم، جلد هشتم مجموعه داستان‌های شاهنامه با نام «ایران بدون شاه» نوشته محسن دامادی روی ویترین کتابفروشی‌ها قرار گرفت.
حکیم فردوسی در بخشی از کتاب هشتم مجموعه ارزشمند داستان‌های شاهنامه می‌گوید: در هر زمان که بر تختِ ایران پادشاهی با فره ایزدی نبوده است، مردم ایران روزگاری خوش (روزگارِ بهی) نداشته‌اند.
چو شد تختِ ایران زِ شاهان تهی
ندیدند خود روزگارِ بهی
در این کتاب از شاهنامه می‌خوانیم:
چون منوچهر پادشاه ایران درگذشت، فرزندش نوذر بر تختِ پادشاهی نشست. منوچهر برای فرزند پیشگویی کرد لشکر تورانی به ایران یورش خواهد آورد.
نوذر پادشاه شد، بیداد کرد و مال اندوخت و مردم را به ستوه آورد. لشکرِ تورانی چنانچه منوچهر پیش‌بینی کرده بود، به فرماندهی افراسیاب به ایران تاخت. سپاه و مردم ایران از شاه ناخشنود و برای مبارزه بی‌انگیزه بود، نوذر پس از شکست از افراسیاب به دستِ او کشته شد و افراسیابِ تورانی در شهر ری به نامِ شاه ایران بر تخت نشست. گروهی از مردم با شاه تازه و لشکرِ بیگانه کنار آمدند و مقام گرفتند، کسانی نیز مبارزه کردند و کشته و زندانی شدند.
در این زمان، بزرگانِ ایران به دورِ زال گرد آمدند تا راهی برای مبارزه با دشمن و بیگانه پیدا کنند. اما زال گفت: در زمانی که:
همه مرزِ ایران پُر از دُشمَنَ‌ست
به هر دوده‌ای ماتَم و شیون است
تنها با فرمانروایی شایسته می‌توان این رشته از هم گسسته را به پیوندِ دیرین رساند تا ایران زمین نجات پیدا کند. سپاهی توانا با پادشاهی دانا می‌تواند با دشمن بجنگد، اما چنین کسی از نژادِ پادشاهان نیست.
اما شبی ناگهان، چیزی به دلِ زال افتاد. با خود گفت: تنها راه رهایی همین است!
فردوسی در این داستان از روزهای نابسامانی در میهنِ ما سروده است.
جلد هشتم کتاب به تازگی از سوی انتشارات کتابسرای نیک به بازار نشر عرضه شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.