که این تختِ شاهی فُسوسَست و باد/ بِدو جاودان دل نباید نهاد

10:55

جلد هفتم مجموعه داستان های شاهنامه، نگارشِ محسن دامادی، با نام بامداد افراسیاب منتشر شد.
به گزارش بانی‌فیلم، در این کتاب می خوانیم: نوذَر پس از منوچهر پادشاه ایران شد. او جوانی خام و نابِخرَد بود، بیداد کرد و مال اندوخت. بسیاری کشاورزان برای پرداختِ باج و خراجِ نوذر ناتوان بودند، پس خودشان سپاهی و بلای جانِ مردم شدند. کارِ ستمگریِ سپاهیان و نوکرانِ دیوان به جایی رسید که فریادِ خشم و خروشِ مردم بالا گرفت.

همین زمان، به پَشَنگ شاه توران خبر رسید مردمِ ایران مِهری به فرزندِ منوچهر ندارند، پس پشنگ با لشکری بزرگ به ایران تاخت. او کینه ای کُهنه از ایرانیان داشت. لشکرِ توران به مرزِ ایران رسید، نوذر با آگاهی از یورشِ دشمن، برای رویارویی (مُقابِلِه) به سوی مرز رفت. جنگی سخت بینِ لشکریانِ بی شمارِ تورانی و سربازانِ بی انگیزه ایرانی در گرفت… در این حال، مردمِ کوی و برزن چه باید میکردند جز آنکه در انتظارِ فداکاری فرزندانِ خود و نتیجه جنگ بمانند… اما در این جنگِ دشوار چه گذشت؟ پس از جنگ چه پیش آمد و شاعرِ بزرگ ایران، از آن روزهای بیم و امید چگونه داستانی آفریده است؟
در بخش از کتاب آمده: حکیمِ فرزانهی توس میآموزد: از جمله دلایلِ شکست در برابرِ دشمنِ خارجی، ناخرسندی از سردمدارانِ کشور است. جوانانی که در زمانِ فریدون و منوچهر برای جنگیدن با دشمنِ خارجی و پذیرفتنِ شهادت آغوش گشودند، در دورانِ نوذر از میدانِ مبارزه گریختند. در این سخنِ شاعر درسی برای هر نسل از ایرانیان است که گاه راه نفوذِ دشمن، نه از بیرونِ مرز، بلکه وجودِ حکم رانانی نابخرد، ستمکار و مال اندوز است.
در جای دیگری فردوسی از زبانِ افراسیاب می گوید: در سرِ مردِ جنگ، خِرَدورزی جایی ندارد، زیرا خرد هرگز با کینهتوزی آمیخته نمیشود. به گفته‌ی شاعر میل و خوی آدمی برای انتقام گرفتن، دوری از خردمندی است.
سرِ مردِ جنگی خِرَد نَسپُرد/ که هرگز نیامیخت کین با خِرَد
فردوسی از زبانِ اغریرث به افراسیاب می گوید: هرگاه زمینه ای برای بدی کردن پیش آمد، باید از یزدان ترسید و از او یاری خواست و بدی نکرد… زیرا بدکننده، هرگز نیک بخت و نیک سرانجام نخواهد شد.
هر آنگه که آید به بَد دسترس/ زِ یزدان بِتَرس و مَکُن بَد به کس
همین نکته، برای جویندگانِ قدرت و نوکرانِ شیفتگانِ قدرت در هر زمانه، درسی بزرگ دارد، اگر بیاموزند.
جلد هشتم شاهنامه، مانند جلدهای پیشین از سوی انتشارات کتابسرای نیک، به تازگی روانه بازار نشر شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.