12:08

جلد دوم کتاب میراث‌فرهنگی غیر‌منقول ایران نوشته محمد‌حسن طالبیان، مصطفی پور‌علی و سعید خاصی‌پور توسط مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر شد.
به گزارش روابط‌ عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، آثار تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران از تاریخ 24/6/1384تا آخر 1398 در این کتاب آمده است.
کتاب میراث‌فرهنگی غیر‌منقول ایران شامل فهرست آثار غیر‌منقول ثبت شده به تفکیک استان‌های قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد و تصاویری از آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی است.
ثبت مواریث تاریخی –فرهنگی و طبیعی و ناملموس کشور با مستند کردن مشخصات ویژگی‌های ارزشمند آثار، ضمن مهیا کردن امکانات لازم برای ارتقای شناخت ارزش‌های تاریخی، فرهنگ و طبیعی آثار، پشتوانه‌ای قانونی و حقوقی برای حفاظت پایدار ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهارس ذیربط را فراهم می‌آورد.
این اقدام همچنین آغازگر تکمیل مطالعات پژوهشی درباره آثار ثبت شده و نیز مهیا کردن این آثار برای ثبت در فهرست‌های میراث‌جهانی است. تا کنون 34985 اثر تاریخی و فرهنگی منقول و غیر منقول، 755 اثر طبیعی،2372 عنصر فرهنگی ناملموس در فهرست آثار ملی و فهارس ذیربط و همچنین تا کنون 24 اثر فرهنگی-تاریخی و طبیعی و 14عنصر فرهنگی ناملموس کشور در فهرست میراث‌جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
مجموعه 5 جلدی پیش‌‌رو که به تبین فرایندهای اجرایی امور مربوط به ثبت آثار تاریخی-فرهنگی،تعیین حریم آثار و همچنین انتشار فهارس مرتبط با آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی و حرایم آن می‌پردازد، فارغ از جنبه‌های علمی و پژوهشی آن امری مهم در شفاف‌‌سازی اقدامات وزارت میراث‌‌فرهنگی ،گردشگری و صنایع‌دستی است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.