14:37

بانی‌فیلم: برنامه‌های بیستمین جشنواره فیلم تصویر و روزهای نمایش فیلم‌های برگزیده دوره‌های گذشته این جشنواره اعلام شد.
برنامه‌ نمایش فیلم‌های بیستمین جشنواره فیلم تصویر شامل مروری بر فیلم‌هایی که از سال 1388تا 1400 در دوره‌های مختلف این جشنواره برگزیده شدند به شرح زیر اعلام شد:

برنامه‌ی مرور فیلم‌های برنده
بخش ویژه شهر تهران
و مسابقه جوانان زیر 25 سال
جشنواره فیلم تصویر از سال 1388 تا 1400
تالار استاد جلیل شهناز/ خانه هنرمندان ایران

سه شنبه اول اسفند ماه1402

ساعت 19
افتتاحیه
کیارستمی مشغول کار است/ کارگردان: سیف اله صمدیان/ 76 دقیقه

چهارشنبه دوم اسفند ماه 1402
ساعت 14

هفتمین دوره جشنواره فیلم تصویر 1388
دیپلم افتخار: پایان بی‌صدا/ کارگردان: یوسف حاتمی‌کیا/ 5 دقیقه
تقدیر: با مورچه ها می رقصد/ کارگردان: داریوش نهداران/ 2 دقیقه
تقدیر: یک بدون عنوان تلخ/ کارگردان: سارا ایوزخانی/ 3 دقیقه
دیپلم افتخار: ننو، گهواره دستی ننه هامان/ کارگردان: احسان شادمانی/ 24 دقیقه
تقدیر: خاطره نی‌آوران/ کارگردان: هادی آفریده/ 28 دقیقه
تندیس: همه‌چیز سر جاشه/ کارگردان: میلاد ثابت‌کار/ 23 دقیقه

نهمین جشنواره فیلم تصویر 1390
دیپلم افتخار: روسری گلدار/ کارگردان: اکبر ترابپور/ 10 دقیقه

ساعت 16
هفتمین دوره جشنواره فیلم تصویر1388
دیپلم افتخار: شاه گفت نزن و عکاسی آغاز شد/ کارگردان: میلاد شاه‌جانی/ 10 دقیقه
دیپلم افتخار: چتر رنگی/ کارگردان: هدی اصفهانی/ 3 دقیقه
تقدیر: نزدیک تر/ کارگردان: حسین براتی/ 3 دقیقه
دیپلم افتخار: سیانور/ کارگردان: آیدین افخمی 17 دقیقه
تقدیر : اینجا تهران است صدای/ کارگردان: انوشیروان مسعودی / 18 دقیقه
تقدیر: ایمان بیاوریم/ کارگردان: عطیه عطارزاده/ 27 دقیقه
تندیس : تیر/ کارگردان: محمد جواد قاسمپور/ 9 دقیقه

ساعت 18
بخش فیلم های ویژه شهر تهران نهمین جشنواره فیلم تصویر 1390
دیپلم افتخار داستانی: متامورفوسیس/ کارگردان: سینا آذین/ 18 دقیقه
تندیس مستند: ناخوانده در تهران/ کارگردان: مینا کشاورز/ 83 دقیقه

پنجشنبه سوم اسفند ماه 1402
اکران نداریم

جمعه چهارم اسفند ماه 1402
ساعت 14
هشتمین جشنواره فیلم تصویر 1389
تقدیر: اتاق سفید/ کارگردان: سیاوش مقدم/ 35 دقیقه
نهمین جشنواره فیلم تصویر 1390
دیپلم افتخار: بی بی تولدت مبارک/ کارگردان: سیدحامد نوبری/ 36 دقیقه
دیپلم افتخار: دم کت/ کارگردان: احسان عمیدیان/ 26 دقیقه
تندیس: شهر مرزی/ کارگردان: امین بیگی/ 8 دقیقه

دهمین جشنواره فیلم تصویر 1391
تقدیر: وقتی که/ کارگردان: مهدی مختاری/ 4 دقیقه

ساعت 16
نهمین جشنواره فیلم تصویر/ 1390
تقدیر : چند دقیقه صبح/ کارگردان: مهدی تیموری/ 19 دقیقه

دهمین جشنواره فیلم تصویر
1391
دیپلم افتخار: میخورد بر بام خانه/ کارگردان : تیمور قادری 3 دقیقه
دیپلم افتخار: و ما در این لحظه مُردیم/ کارگردان: حامد صیامی/ 11 دقیقه
تقدیر : رویایی در خاورمیانه/ کارگردان: نگین نصیری/ 3 دقیقه
تقدیر : پرتره/ کارگردان: بهنام عابدی/ 13 دقیقه
دیپلم افتخار: اسب چوبی/ کارگردان: مهدی بخشی مقدم/ 22 دقیقه
تندیس: کامیابی مسک/ کارگردان : محمدصادق دهقانی/ 28 دقیقه
یازدهمین جشنواره فیلم تصویر/ 1392
تقدیر از جلوه های ویژه: دیروز را بکش/ کارگردان: احسان محمدی/ 12 دقیقه

شنبه پنجم اسفند ماه 1402
ساعت 14
یازدهمین جشنواره فیلم تصویر 1392
دیپلم افتخار: آوا/ کارگردان: سهند کبیری/ 14 دقیقه
دیپلم افتخار: قاب عکس یا/ کارگردان: علی‌اکبر فیروزجنگ/ 2 دقیقه
تقدیر: نقش هر پرده/ کارگردان: مریم فرح زادی/ 8 دقیقه
دیپلم افتخار: موقت/ کارگردان: بهزاد آزادی/ 15دقیقه
تقدیر: خان آخر/ کارگردان: گل اندام صفری / 30 دقیقه
دیپلم افتخار: روی زیرزمین/ کارگردان: ماهان خمامی‌پور/ 41 دقیقه
تندیس: مالکیه/ کارگردان: محمد باقر شاهین/ 2 دقیقه

ساعت 16
دوازدهمین جشنواره فیلم تصویر1393
دیپلم افتخار: چه زخمهاست نهان/ کارگردان: مونا شمس/ 5 دقیقه
تقدیر: نقطه قرمز/ کارگردان: مطهره احمدپور/ 5 دقیقه
تقدیر: می لا دو/ کارگردان: فاطمه طوسی/ 30 دقیقه
تقدیر: تکنوازی/ کارگردان: ایمان فراهانی 40 دقیقه
تندیس: قنات شهر خاموش/ کارگردان: حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری/ 14دقیقه
تندیس ویژهی بهترین تصویر آفتاب سوخته/ کارگردان: بهرام ارک و بهمن ارک/ 15 دقیقه

ساعت18
بخش فیلم‌های ویژه شهر تهران نهمین جشنواره فیلم تصویر/ 1390
دیپلم افتخار مستند: پارک مارک/ کارگردان: بکتاش آبتین/ 42 دقیقه
تندیس مستند: پیر پسر/ کارگردان: مهدی باقری/ 58 دقیقه

یکشنبه 6 اسفند ماه 1402

ساعت14
دوازدهمین جشنواره فیلم تصویر 1393
دیپلم افتخار: نجس/ کارگردان: بهرام ارک و بهمن ارک/ 19 دقیقه
دیپلم افتخار: حذف اضطراری/ کارگردان: فهیمه آقاحسنی/ 30 دقیقه
دیپلم افتخار: بن بست/ کارگردان: آرمان خوانساریان/ 38 دقیقه
تندیس: لام تا کام/ کارگردان: محسن بانصیری/ 22 دقیقه

ساعت16
دوازدهمین جشنواره فیلم تصویر 1393
تقدیر: رویای خاکستری/ کارگردان: علی صادقیان/ 39 دقیقه
سیزدهمین جشنواره فیلم تصویر 1394
دیپلم افتخار: تاریک روشن/ کارگردان: بهنام عابدی/ 15 دقیقه
دیپلم افتخار و تقدیر بهترین تصویر: فیلم قرمز/ کارگردان: سیدمهدی حسینی و سیدحمید حسنی/ 11دقیقه
دیپلم افتخار: پنج شنبه و نیم/ کارگردان: سیدمهدی حسینی و سیدحمید حسنی/ 22 دقیقه
تقدیر و تندیس بهترین تصویر : امحا/ کارگردان: کوثر حیدری و شفق ابوسبا/ 10 دقیقه
تندیس : خوشبختی بدون پول/ کارگردان: مهیار حمیدیان/ 16 دقیقه

دوشنبه 7 اسفند ماه 1402
ساعت 14
سیزدهمین جشنواره فیلم تصویر 1394
تقدیر: بیگانه/ کارگردان: فردین انصاری/ 15دقیقه
تقدیر: بازتاب/ کارگردان: جعفر صیادی/ 3 دقیقه
دیپلم افتخار: سبز کله غازی/ کارگردان: آرمان خوانساریان/ 30 دقیقه
تقدیر: طیب/ کارگردان: مهدی مطهر-احمد کشاورز/ 41 دقیقه
تندیس: سکوت کن/ کارگردان: حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری/ 24 دقیقه

ساعت16
سیزدهمین جشنواره فیلم تصویر 1394
تقدیر: بّردی/ کارگردان: محسن کولیوندی/ 24 دقیقه
تقدیر: چاق کچل سیبیلو/ کارگردان: محسن نجفی مهری/ 30 دقیقه
دیپلم افتخار: چشم جنگ/ کارگردان: یوسف حاتمیکیا – مهدی برجیان/ 60 دقیقه

ساعت18
بخش فیلم‌های ویژه شهر تهران نهمین جشنواره فیلم تصویر 1390
تقدیر مستند: طهران سرای روشن/ کارگردان: محسن حسینی/ 5 دقیقه
تقدیر داستانی: روشنایی‌های شهر/ کارگردان: آیدا پناهنده/ 19 دقیقه
دیپلم افتخار و تندیس دوره هفتم: سلاطین خیابان‌ها/ کارگردان: پالیزخوشدل و زینب تبریزی/ 38 دقیقه
تندیس داستانی: تولدت مبارک/ کارگردان: فرشته پرنیان/ 15 دقیقه
تندیس داستانی: رها/ کارگردان: امیرپارسا مهر و پیمان نعیمی/ 28 دقیقه

سه‌شنبه 8 اسفند 1402
ساعت 14
سیزدهمین جشنواره فیلم تصویر 1394
تقدیر: کشتارگاه/ کارگردان: بهزاد آزادی/ 24 دقیقه
تقدیر: وقتی صنم گریست/ کارگردان: مجید شیدا – فریبرز آهنین/ 29 دقیقه

چهاردهمین جشنواره فیلم تصویر 1395
دیپلم افتخار: آپوفیس/ کارگردان: خشایاررحیمی/ 13 دقیقه
تندیس: اشیاءگمشده/ کارگردان: حامد نجابت/ 16 دقیقه
تندیس: سینما رفتن بدون سیما/ کارگردان: فرناز زارعیان/ 29 دقیقه

ساعت 16
چهاردهمین جشنواره فیلم تصویر/ 1395
دیپلم افتخار: سیب/ کارگردان: نداسادات میرمحمدی/ 3 دقیقه
دیپلم افتخار: بهتر از زندگی/ کارگردان: ماهان خمامیپور/ 29 دقیقه
تقدیر: راه قریب/ کارگردان: علیرضا کاظمیان/ 74 دقیقه

چهارشنبه 9 اسفند ماه 1402
ساعت 14
چهاردهمین جشنواره فیلم تصویر 1395
جایزه ویژه هیات داوران : پلیسها نمی‌دانند/ کارگردان: سام چگینی/ 7 دقیقه
دیپلم افتخار: پنجاه سالگی/ کارگردان: صبا ندایی/ 59 دقیقه
تندیس: 38.1/ کارگردان: سالار شریفی/ 38 دقیقه

پانزدهمین جشنواره فیلم تصویر1396
دیپلم افتخار: پنهانترین صداها به رنگ آباند/ کارگردان: هیمن باجلانی/ 6 دقیقه

ساعت 16
پانزدهمین جشنواره فیلم تصویر 1396
دیپلم افتخار: داستان عروسک‌ها/ کارگردان: سیدمصطفی فخاری نیری/ 20 دقیقه
تقدیر: برای فروش/ کارگردان: علی بنائیان/ 14 دقیقه
دیپلم افتخار: بالانس/ کارگردان: برزان رستمی/ 3 دقیقه
تقدیر: چرخ/ کارگردان: فرید حاجی/ 28 دقیقه
تقدیر: هشتاد متر سی هشتصد/ کارگردان: پیام نیکفرد/ 31 دقیقه
تندیس: آسمان آبی زمین پاک/ کارگردان: مهیار ماندگار/ 11 دقیقه

پنجشنبه 10 اسفند ماه 1402

ساعت 14
پانزدهمین جشنواره فیلم تصویر/ 1396
دیپلم افتخار: خوشحال و شاد و بیزارم/ کارگردان: ایمان فراهانی 30 دقیقه
تقدیر: خانه پدری/ کارگردان: روزبه شعرای نجاتی/ 25 دقیقه
تقدیر: من نجس نیستم/ کارگردان: علی حسینی صدر/ 30 دقیقه
تندیس: سایه فیل/ کارگردان: آرمان خوانساریان/ 22 دقیقه

ساعت 16
نهمین جشنواره فیلم تصویر 1390
تندیس: شنبه/ کارگردان: سعید روستایی/ 26 دقیقه
دهمین جشنواره فیلم تصویر 1391
تندیس بهترین فیلم داستانی: مراسم/ کارگردان: سعید روستایی/ 29 دقیقه
یازدهمین جشنواره فیلم تصویر 1392
تندیس : خیابان های خلوت/ کارگردان: سعید روستایی/ 27 دقیقه

جمعه 11 اسفند ماه 1402
اختتامیه

شنبه 12 اسفند ماه 1402
ساعت 14
پانزدهمین جشنواره فیلم تصویر1396
تقدیر: فایلها موجود نیست/ کارگردان: رامین محمدیار 17 دقیقه
تقدیر بهترین تصویر: فاش/ کارگردان: احسان مختاری/ فیلمبردار: حامد حسینی سنگری/ 15 دقیقه

شانزدهمین جشنواره فیلم تصویر1397
دیپلم افتخار و تندیس بهترین تصویر: افسرده نیستم/ کارگردان: محمد ارسلان/ 8 دقیقه
تقدیر: انسان واره/ کارگردان: سیدمحمد تقیان/ 4 دقیقه
تقدیر: چندش/ کارگردان: رضا نجاتی/ 15دقیقه
تقدیر: بومرنگ/ کارگردان: پدرام ابوئی/ 30 دقیقه
دیپلم افتخار: پناه/ کارگردان: ابوالفضل حسینیپور/ 14 دقیقه
تندیس: موزه/ کارگردان: پدرام حبیب پیران 2 دقیقه

ساعت 16
شانزدهمین جشنواره فیلم تصویر1397
تقدیر: بَخ تَک/ کارگردان: نرگس نره‌ای/ 20 دقیقه
دیپلم افتخار: چغامیش/ کارگردان: آریان عطارپور/ 26 دقیقه
دیپلم افتخار: سالسوس/ کارگردان: آریان عطارپور/ 43 دقیقه
تندیس: تشریح/ کارگردان: سیاوش شهابی/ 20 دقیقه

یکشنبه 13 اسفند ماه 1402
ساعت 14
شانزدهمین جشنواره فیلم تصویر 1397
تقدیر: خودتو برسون/ کارگردان: آیدا تبیانیان/ 17 دقیقه
تقدیر: سکوت سفید/ کارگردان: یاسین فرخی/ 26 دقیقه
دیپلم افتخار: بلوبری/ کارگردان: علی جعفرآبادی/ 29 دقیقه
هفدهمین جشنواره فیلم تصویر1398
دیپلم افتخار و تندیس بهترین تصویر: تله/ کارگردان: شیرین اخلاصی/ 11 دقیقه
دیپلم افتخار: واحد شش/ کارگردان: علی افشاری/ 14 دقیقه
تندیس: ناهید/ کارگردان: صمد علیزاده/ 14 دقیقه

ساعت 16
هفدهمین جشنواره فیلم تصویر1398
تقدیر: او که اهلی نشد/ کارگردان: صالح کاشفی/ 16 دقیقه
تقدیر: رسوخ/ کارگردان: علی ملکی/ یک دقیقه
تقدیر: پاس/ کارگردان: الیکا عبدالهی/ 10 دقیقه
دیپلم افتخار: شیپور/ کارگردان: محمدرضا سیف – ابوذرمرجانی/ 25 دقیقه
دیپلم افتخار: من خواب‌های مادرم را می‌بینم/ کارگردان: حجت غلامی/ 16 دقیقه
تقدیر: شوفر/ کارگردان: رضا نجاتی/ 16 دقیقه
تندیس: سونا/ کارگردان: مریم مهدیه/ 16 دقیقه
هجدهمین جشنواره فیلم تصویر1399
دیپلم افتخار: هیرودو/ کارگردان: سروش باغبانی/ 10 دقیقه

دوشنبه 14 اسفندماه 1402
ساعت 14
هجدهمین جشنواره فیلم تصویر1399
دیپلم افتخار: شیوع/ کارگردان: میثم مرادی/ 13 دقیقه
تقدیر/ تقدیر بهترین تصویر: چند دقیقه زیر صفر/ کارگردان: هیراد آذرنگ/ مدیر فیلمبرداری: حسین نادری/ 7 دقیقه
تقدیر: ناخواسته/ کارگردان: محمدجوادضیغمی/ 10 دقیقه
تقدیر و تندیس بهترین تصویر: میرا/ کارگردان: امیرحسین ریاحی/ مدیر فیلمبرداری: احسان شیرمحمدی/ 13 دقیقه
تقدیر: ویروسی دیگر/ کارگردان: آنوشا مقدم‌پور/ 15 دقیقه
دیپلم افتخار: آن بالا/ کارگردان: رعنا صفی یاری/ 18 دقیقه
تقدیر: تأخیر/ کارگردان: نیما سیاوش/ 22 دقیقه
تندیس: ذن کارگردان: محمدرضا گلپور/ 12 دقیقه

ساعت 16
هجدهمین جشنواره فیلم تصویر 1399
دیپلم افتخار: برای بار دوم/ کارگردان: لیلا اخباری/ 19 دقیقه
تندیس: اسب سفید بالدار/ کارگردان: مهیار ماندگار/ 20 دقیقه
نوزدهمین جشنواره فیلم تصویر1400
تقدیر: عوارض جانبی/ کارگردان: لیلا اخباری/ 20 دقیقه
دیپلم افتخار: تهاتر/ کارگردان: زیبا کرمعلی – عماد آراد/ 20 دقیقه
دیپلم افتخار: ماهی کش/ کارگردان: نیوشا نادری/ 22 دقیقه

سه شنبه 15 اسفندماه 1402
ساعت 14
نوزدهمین جشنواره فیلم تصویر1400
دیپلم افتخار: ناهشیار/ کارگردان: نیما کلوندی/ 9 دقیقه
دیپلم افتخار: تو کیستی؟/ کارگردان: صدف بیگلری/ یک دقیقه
تقدیر: رنج و رنگ/ کارگردان: محمد سجاد آقاجانی / 13 دقیقه
تقدیر: بوم سیاه/ کارگردان: شیرین اخلاصی/ 17 دقیقه
تقدیر: سر میز شام/ کارگردان: متین طالب‌زاده و هادی یغمایی/ 13 دقیقه
تندیس: مربع/ کارگردان: عرفان آدیگوزلی/ 12 دقیقه
تندیس و تندیس بهترین تصویر: روزهای خاکستری/ کارگردان: احسان نورتقانی/ 34 دقیقه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *