9:22

یادداشت / شاهپور محمدی

قریب به یکسال از روی کار آمدن دولت فعلی می‌گذرد و هنوز وعده و وعیدهای انتخاباتی مربوط به حوزه فرهنگ و سینما عملی نگردیده است!
جا داشت با روی کار آمدن دولت جدید، طرح امنیت شغلی سینماگران که چندین و چند سال روی میز مدیران وقت سازمان سینمایی مانده و سال‌ها خاک خورده بود، به یک نتیجه مطلوبی برسد اما نه تنها اتفاق خاصی نیفتاد، بلکه به نگاه صدقه‌ای از طرف دولت و وزارت ارشاد تبدیل گردید و به پرداخت رقم‌های ناچیز از طریق صندوق هنر، با فواصل زمانی طولانی و وام‌های اندک بسنده گردید و آن هم با اگر و اماهای فراوان… و اسم آن را هم گذاشتند حل مشکل هنرمندان…!
عدم توجه جدی به مقوله فرهنگ و هنر، خاصه مشکلات برجای مانده سینمای کشور که یکی از شعارهای تبلیغاتی دولت و بخشی از نطق آقای اسماعیلی، وزیر ارشاد، در زمان انتخاب و تصدی وزارت متبوع ایشان بود، موجبات سردرگمی سینماگران، نسبت به برنامه‌های عملی نشده فرهنگی دولت را فراهم آورده است.
از جمله می‌توان به بازگرداندن مدیریت نمایش خانگی از ساترا به سازمان سینمایی اشاره کرد که پیگیری‌های جدی و مستمری از طرف شخص وزیر محترم و معاونت حقوقی این وزارتخانه و حتی سازمان سینمایی، تا به امروز مشاهده نگردیده است.
با روند فعلی، موضوع رسیدگی به گرفتاری‌های اساسی حوزه سینما و سینماگران، صرفا در حد شعار باقی مانده و کسی هم پاسخگوی حل مشکلات نیست.
یا طرح دعوت از هنرمندان، خاصه سینماگرانی که به هر دلیلی در خارج از کشور حضور دارند و قرار بود برای بازگشت آنها به وطن، تمهیداتی از طرف شخص رییس جمهور و وزیر محترم ارشاد اندیشیده شود، هنوز که هنوز است، عملی نشده و هیچ بحث و صحبتی هم در مورد آن به گوش نمی‌رسد.
اینها مواردی نیست که بشود به راحتی از کنار آنها عبور کرد و می‌بایست با دستور مستقیم شخص رییس جمهور و پیگیری‌های مجدانه وزارت ارشاد‌، به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
هنرمندان قدیمی مقیم آن سوی مرزها، اکثرا در شرایط سنی نیستند که بخواهیم موضوع بازگشت آنها را مشمول زمانی طولانی کنیم!
این موضوع باید از طریق مدیران سازمان سینمایی کشور مورد پیگیری جدی و اساسی قرار گیرد که متاسفانه تاکنون هیچ خبری از این پیگیری‌ها نیست‌.
این اقدام فرهنگی در صورت عملی شدن، باعث ایجاد وفاق و فضای همدلی در بین اصحاب فرهنگ و هنر گردیده و از فرار و مهاجرت سایر نخبگان هنرمند کشور نیز می‌تواند جلوگیری نماید‌.
در حوزه فرهنگ و سینما‌، به موارد بسیاری می‌توان اشاره کرد که دولت و مشخصا وزارت ارشاد و سازمان سینمایی موظفند، تا دیر نشده‌، آنها را یکی پس از دیگری مورد توجه و پیگیری اساسی قراردهند‌.
به نظر می‌رسد طرح بازگشت هنرمندان به وطن‌شان‌، به دلیل گرفتاری‌های جاری کشور به کل مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته است.
امید که بازگشت این هنرمندان جزو سیاست‌های جدی و راهبردی دولت آقای رییسی قرار گیرد‌، زیرا که یکی از شعارهای تبلیغاتی ایشان در حوزه فرهنگ و هنر، برای اخذ رای و نشستن بر کرسی ریاست قوه مجریه، همین توجه به مقوله بازگشت هنرمندان به کشور خود بود که در صورت عملیاتی شدن آن ، می‌تواند در ترمیم و تقویت فضای فرهنگی کشور، تاثیر بسزایی داشته باشد!

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.